Politica de Confidențialitate

Noi, Agile Networks Technologies apreciem vizita dvs. pe site-ul nostru și interesul dvs. pentru compania și serviciile noastre. Confidențialitatea dvs. este extrem de importantă pentru noi. În ceea ce privește acest lucru, pentru noi, este foarte important să vă anunțăm și să vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile dvs. cu privire la această prelucrare în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare „GDPR”), operatorul pentru prelucrarea datelor în sensul legislației privind protecția datelor este:


Agile Networks Technologies înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. 52183, identificator unic HRB, adresa: strada Robert-Bosch, nr. 32, 63303 Dreieich, Germania, e-mail contact@agilenetworks.tech este responsabil pentru prelucrarea datelor explicată aici.


Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări sau idei legate de protecția datelor. Puteți contacta responsabilii noștri cu protecția datelor folosind următoarele date de contact: e-mail: dpo@agilenetworks.tech.

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Colectarea datelor cu caracter personal


Colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal:


Date de bază: nume, titlu, companie, dimensiunea companiei dvs., locația biroului, responsabilitățile postului, numărul de telefon, adresa poștală și adresa de e-mail.


Date privind solicitantul de locuri de muncă: date furnizate prin aplicarea la ofertele noastre de locuri de muncă / stagii sau altele de pe site-ul nostru, LinkedIn, alte platforme online (unde Agile Networks Technologies pune anuntul locului de muncă), prin aplicarea directă pe recruitment@agilenetworks.tech sau mijloace offline în legătură cu oportunități de angajare.


Date de marketing: date despre participarea individuală la expoziții comerciale și conferințe, acreditări, asociații, servicii care vă interesează și preferințe.


Date de înregistrare: Newsletter / solicitări de broșură / carte albă, preferințe de serviciu, participare la evenimente găzduite sau sponsorizate de companie, descărcări și nume de utilizator / parole.


Date despre dispozitiv: cookie-uri, adresă IP (Computer Internet Protocol), identificator unic de dispozitiv (UDID) și alte date legate de un dispozitiv.

Domeniul de aplicare, scopurile și baza legală pentru prelucrarea automată a datelor

În general, este posibil să utilizați site-ul nostru web, fără a vă înregistra. Chiar dacă utilizați site-ul nostru web fără a vă înregistra, datele personale pot fi prelucrate. Folosim datele cu caracter personal pentru a furniza serviciile noastre și pentru a răspunde la întrebări, pentru a gestiona conturile și a menține operațiunile comerciale, inclusiv procesarea cererilor, pentru a oferi marketing relevant și pentru a îndeplini alte scopuri comerciale și de conformitate. Agile Networks Technologies prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru a iniția și efectua / continua procesul de recrutare, pentru a evalua și decide asupra aptitudinii dvs. pentru un anumit post cu Agile Networks Technologies, precum și pentru a vă informa cu privire la oportunitățile de angajare cu Agile Networks Technologies. De asemenea, vom utiliza datele cu caracter personal pentru a ne îndeplini cerințele și obligațiile legale.

Furnizorii care colectează date anonime în numele nostru

Folosim mai multe terțe părți care ne ofera serviciile necesare pentru a ne conduce afacerea sau pentru a ne ajuta cu gestionarea afacerii noastre și care procesează informațiile dvs. în numele nostru. Folosim Google Analytics pentru a analiza performanța site-urilor noastre web și pentru a urmări eficacitatea eforturilor noastre de marketing. Google Analytics ne permite să analizăm datele în total, nu colectăm și nu stocăm nicio informație personală în Google Analytics. Pentru a interacționa mai bine cu publicul într-un dialog continuu, folosim anumite platforme terțe, inclusiv, dar fără a se limita la, Facebook, Twitter, GitHub și LinkedIn. Aceste site-uri web și aplicații terțe sunt tehnologii bazate pe web care nu sunt operate sau controlate exclusiv de noi. Atunci când interacționați pe aceste site-uri web, puteți dezvălui anumite informații personale nouă sau terților.

Tehnologia SalesViewer® de la SalesViewer®
Acest site web utilizează tehnologia SalesViewer® de la SalesViewer® GmbH pe baza intereselor structurate ale operatorului site-ului web (secțiunea 6 paragraful 1 lit.f GDPR) pentru a colecta și salva date cu privire la scopuri de marketing, cercetare de piață și optimizare.
Locul procesării: Germania - Politica de confidențialitate - Renunțare

Partajarea datelor cu caracter personal

În cadrul Agile Networks Technologies, singurele persoane care au acces sunt acelea care au nevoie de acestea în scopurile menționate.

Destinatari externi:
  • Furnizori de servicii (care lucrează în numele nostru) - Exemplu - furnizori de servicii care oferă asistență cu găzduirea, stocarea, asistența tehnică, facturarea, procesarea plăților cu cardul de credit, agențiile de recrutare etc.
  • Autorități și instituții publice - procurori, instanțe sau autorități financiare cărora trebuie să le transferăm date cu caracter personal din motive legale.
  • Cu acordul dvs.: Putem dezvălui datele dvs. personale în orice scop, cu acordul dumneavoastră.

Transmitem datele dvs. personale destinatarilor externi în afara Agile Networks Technologies numai dacă acest lucru este necesar pentru administrarea sau prelucrarea problemei dvs., dacă există o altă autorizație legală sau dacă avem consimțământul dvs. pentru a transmite datele.

Notă: Nu împărtășim, nu vindem, nu închiriem sau comercializăm niciunul dintre datele dvs. personale cu terți în scopuri promoționale proprii.

Stocarea și durata datelor dvs. personale

Stocăm și prelucrăm datele dvs. personale în UE / Spațiul Economic European („SEE”). Agile Networks Technologies stochează datele dvs. cu caracter personal numai pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor intenționate sau - în cazul consimțământului - până când vă retrageți consimțământul. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale, le vom șterge, cu excepția cazului în care dispozițiile legale relevante stipulează că acestea pot fi prelucrate în continuare. De asemenea, vom șterge datele dvs. cu caracter personal dacă suntem obligați să facem acest lucru din alte motive legale. Dacă sunteți partener, client sau potențial, păstrăm informațiile pe durata relației noastre. Datorită posibilității unor cicluri lungi de vânzări, nu se știe când un potențial client va colabora din nou cu Agile Networks Technologies și având experiența și istoria părții contractante, va ajuta Agile Networks Technologies să ofere un serviciu mai bun. Dacă sunteți un solicitant, păstrăm informațiile până când postul deschis este ocupat, plus un an. Când perioada respectivă se încheie, fie vă vom șterge informațiile, fie vă vom informa că intenționăm să le păstrăm pentru a fi luate în considerare pentru oportunități viitoare.

Informații personale cu caracter sensibil

Nu colectăm în cunoștință de cauză sau intenționat informații personale cu caracter sensibil (origine rasială sau etnică, opinii politice, credințe religioase sau filozofice sau apartenență la sindicat, informații genetice, informații biometrice în scopul identificării unice a unei persoane, informații referitoare la sănătate sau informații referitoare la viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanei fizice) ale indivizilor și nu trebuie să ne trimiteți informații personale cu carcter sensibil.

Politica privind minorii

Serviciile noastre nu sunt direcționate către persoane cu vârsta sub 16 ani. Agile Networks Technologies nu colectează cu bună știință niciun fel de date cu caracter personal de la persoane cu vârsta sub 16 ani și va șterge imediat orice astfel de date determinate ulterior. Dacă aflați că un copil ne-a furnizat informații personale, vă rugăm să contactați serviciile noastre de asistență.

Drepturile persoanei vizate

Regasiti mai jos drepturile pe care le aveți în conformitate cu legislația privind protecția datelor și ce face Agile Networks Technologies pentru a proteja aceste drepturi

Dreptul de a fi informat. Agile Networks Technologies publică această politică de confidențialitate pentru a vă ține la curent cu ceea ce facem cu informațiile dvs. personale. Ne străduim să fim cat mai transparenți cu privire la modul în care utilizăm datele dvs.

Dreptul de acces. Aveți dreptul de a obține informații despre datele pe care le-am stocat despre dvs.

Dreptul la rectificare. Puteți solicita Agile Networks Technologies să corecteze orice informații personale pe care le deține despre dvs. pentru a vă asigura că datele dvs. sunt corecte. De asemenea, puteți solicita Agile Networks Technologies să completeze date incomplete deținute despre dvs.

Dreptul la ștergere. (‘Dreptul de a fi uitat’). Aveți dreptul (în anumite circumstanțe) să solicitați ștergerea datelor dvs. personale.
  • datele dvs. personale nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost colectate / prelucrate
  • vă retrageți consimțământul sau vă opuneți prelucrării și nu există un interes legitim imperativ de a continua prelucrarea
  • datele cu caracter personal nu au fost prelucrate legal,
  • suntem nevoiti să ștergem datele personale din cauza unei obligații legale
  • sunteți un copil și am colectat datele personale în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale.

Vă rugăm să rețineți, totuși, că este posibil să trebuiască să păstrăm anumite informații în scopul păstrării evidenței, pentru finalizarea tranzacțiilor sau pentru a ne respecta obligațiile legale.

Dreptul de a restricționa prelucrarea. Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal (în anumite circumstanțe) deținute de Agile Networks Technologies. De exemplu, în cazul în care considerați că informațiile personale pe care le deținem despre dvs. nu sunt exacte sau sunt păstrate în mod legal. Agile Networks Technologies are permisiunea de a stoca datele, dar nu de a le prelucra în continuare. Păstrăm doar suficiente date pentru a ne asigura că respectăm solicitarea dvs. pe viitor.

Dreptul la portabilitate. Dacă ne-ați furnizat date pe baza unui contract sau a unui consimțământ, aveți dreptul, în conformitate cu cerințele legale, să obțineți datele pe care le-ați furnizat într-un format structurat, standard și care poate fi citit automat sau puteți solicita că transferăm aceste date către alt operator.

Dreptul de a obiecta. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale în scopuri bazate pe interesele noastre legitime. Dacă vă opuneți unei astfel de prelucrări, vom continua cu prelucrarea numai dacă avem un motiv legitim imperios pentru prelucrare care depășește interesul, drepturile sau libertățile dvs. sau dacă prelucrarea continuă este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unei cereri legale.

Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru utilizarea informațiilor dvs. în orice moment în care ne bazăm pe consimțământul dvs. pentru a utiliza sau prelucra aceste informații. Vă rugăm să rețineți că, dacă vă retrageți consimțământul, acest lucru nu va afecta legalitatea utilizării și prelucrării informațiilor dvs. pe baza consimțământului dvs. înainte de momentul în care vă retrageți consimțământul.

Dreptul de a anunta autoritățile de supraveghere. Aveți dreptul de a vă plânge la Autoritatea de Supraveghere dacă considerați că Agile Networks Technologies nu a răspuns solicitărilor dvs. de a rezolva o problemă.

Dreptul în legătură cu luarea de decizii și profilarea automată. Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Prelucrarea este „automatizată” acolo unde este efectuată fără intervenția umană și unde produce efecte juridice sau vă afectează semnificativ. Procesarea automată include profilarea. Prelucrarea automată este permisă numai cu acordul dumneavoastră expres. Ca și în cazul oricărui consimțământ, îl puteți retrage oricând.

Securitatea datelor

Luăm măsuri rezonabile de securitate tehnică, administrativă și fizică pentru a vă proteja informațiile, inclusiv aplicarea standardelor general acceptate din industrie pentru a proteja informațiile transmise în timpul transmiterii și odată ce le primim. Cu toate acestea, nicio metodă de transmitere prin Internet sau metodă de stocare electronică nu este 100% sigură, deci din păcate nu putem garanta securitatea absolută. Internetul, prin natura sa, este un forum public și vă încurajăm să aveți grijă atunci când divulgați informații online.

Modificări ale politicii de confidențialitate

Această politică de confidențialitate a fost modificată ultima dată pe 2 februarie 2020. Agile Networks Technologies poate modifica această politică prin actualizarea acestei pagini și își rezervă dreptul de a face acest lucru fără notificare. Vă încurajăm să revizuiți politica noastră de confidențialitate ori de câte ori utilizați serviciile noastre pentru a fi informat cu privire la practicile noastre de informare și la modalitățile prin care vă puteți ajuta să vă protejați confidențialitatea.